För dig som vill skapa resultat i business och arbetsliv,
som är i samstämmighet med ditt inre och en högre Universell visdom 

Energimedicin i business

En utbildning för ledare, chefer och entreprenörer som utgår från energimedicinens visdom, som tillämpas i kombination med modern affärsutveckling, i syfte att förverkliga dina visioner.

Om utbildningen

En utbildning online, i fyra moduler där du får kunskap, övningar och material för att förverkliga visioner.

 

Utbildningen pågår i fyra månader och skapar resultat genom att utgå från visdom inom energimedicinen och tillämpa det tillsammans med modern affärsutveckling.

 

Skapa resultat

Efter utbildningen kan du med tydlighet, kraft och energi kommunicera vad du gör (tjänst/erbjudande) för vem (målgrupp), när du gör det du är allra bäst på och gillar som mest (diamanten) och prissätter det utifrån värdet du levererar. Du vet och skapar förutsättningar för hur du levererar resultat i toppklass (affärsutveckling) och agerar kraftfullt utifrån idé/mission, vision & intention – vilket ger dig energi och attraherar kunder.

Upplägg

Varje modul startar med en heldagsutbildning online via Zoom, som introducerar modulens innehåll, kunskap och övningar. Individuellt arbete sker sedan utifrån övningar och material för att omsätta och utveckla det egna arbetet. Inspiration, utveckling och utbyte mellan utbildningsdeltagarna skapas för bästa resultat.

 

Personlig & professionellt
Ett indvidellt coachsamtal äger rum mellan varje modul för din optimala utveckling. Du följs upp på dina åtaganden och får stöd, vägledning och inspiration under processen där du förverkligar dina idéer och visioner.

Praktisk info

Sagt av deltagare

Sagt av deltagare

Sagt av deltagare

Sagt av deltagare

Sagt av deltagare

Sagt av deltagare