Energimedicin 

Energimedicin är ett samlingsbegrepp för läkande tekniker som behandlar nervsystemet, kroppen,
det mentala, det känslomässiga och själen för att skapa balans och läkning.​

Uråldrig läkekonst för den moderna människan

Energimedicin går på djupet för att finna och frigöra bakomliggande orsaker till de symtom som uppträder.
Symtomen kan vara t ex stress, oro, tvivel, smärta, trötthet, tomhet, kroppsliga besvär,
relationsproblem, sorg, negativa mönster och situationer som upprepar sig.

  • Energimedicin finner blockeringar på djupet

    Identifierar grundorsaker till blockeringar som skapar problem och olika symtom i ditt liv, på känslomässig, mental, fysisk och energimässig nivå.

  • Energimedicin frigör energi, flöde och kraft

    Genom att lösa upp blockeringar frigörs det som begränsar och håller tillbaka.

  • Energimedicin frigör potential

    Genom att lösa upp blockeringar frigörs energi, naturligt flöde och kraft - så att mänskligheten och den inre potentialen får ta plats i hela livet.

Studenter vid Skandinaviska Energimedicinskolan erbjuder elevsessioner till reducerat pris,
läs mer om dem och få deras kontaktuppgifter här


“When all your energies are brought into harmony, your body flourishes. And when your body flourishes, your soul has a soil in which it can blossom in the world. These are the ultimate reasons for energy medicine—to prepare the soil and nurture the blossom.”​ Donna Eden