Välkommen på KOSTNADSFRI

Föreläsning om Energimedicin och om energimedicinterapeut-utbildningen

Syftet med energimedicinen är att frigöra din kraft och energi - så att du kan vara den du verkligen är, må bra och bidra med dina förmågor och styrkor i världen.  

 

Energimedicin frigör blockeringar och negativa mönster som kan ge känslomässiga,
mentala och fysiska symtom - eller som begränsar, förminskar eller håller dig tillbaka i ditt liv.

 

Denna föreläsning berättar om vad energimedicin är,  vilka behandlingsformer som ingår och presenterar energimedicinterapeututbildningen.  Utbildningen ger kompetens i energimedicin
för att arbeta med att hjälpa människor att må bra, finna och leva sin potential.
Utbildningens första år kan läsa för djupgående egen personlig utveckling.

 • Energimedicin finner blockeringar på djupet

  Inom energimedicinen identifieras grundorsaker till blockeringar som skapar problem och olika symtom i ditt liv, på känslomässig, mental, fysisk och energimässig nivå. Genom att lösa upp blockeringar på djupet så frigörs det som begränsar och håller tillbaka. Vilket gör att du får tillgång till energi, kraft och den du verkligen är.

 • En energimedicinterapeut har sin styrka i att

  1. Identifiera negativa mönster och energiblockeringar på djupet hos sig själv och hos sina klienter

  2. Frigöra blockeringar på fysisk, mental, känslomässig och energimässig nivå

  3. Fylla på med energi och resurser som manifesteras
  på mental, känslomässig, fysisk och energimässig nivå

  4. Bistå klienten att finna sin riktning & sitt fokus framåt,
  så att personen själv kan finna och leva sin potential

 • Om innehållet i utbildningen

  Utbildningen är strukturerad och djupgående för att ge en stabil kunskapsgrund och kvalificerad klinikträning, vilket  ger en ovärderlig kompetens och trygghet att arbeta som terapeut.

   

  Du får kunskap om följande innehåll och kompetens att arbete med dessa tekniker som terapeut: Energimedicinsk läkeprocess, Chakrasystemet, Medicinhjulet, Identifiering och diagnostisering av energiblockeringar och obalanser, Scanning/avläsning av energier i fyra dimensioner (fysisk, mental, känslo- och energimässig), Shamansk healing, Soul retrival, Upper journeys, Destiny retrivals, Eldceremoni, Förlåtelse-processer, Meditation och Läkande coachning.

“When all your energies are brought into harmony, your body flourishes. And when your body flourishes, your soul has a soil in which it can blossom in the world. These are the ultimate reasons for energy medicine—to prepare the soil and nurture the blossom.”​ Donna Eden

Föreläsningen hålls av Lina Lanestrand

Shaman, Advanced practioner in energymedicine,
Master trainer in energymedicine, shamanic healing and mysticism,
Master practioner in NLP, Soul Coach, mindfulnessinstruktör,
Tranformativ coach och beteendevetare.