Behandlig med Energimedicin 

Energimedicin är ett samlingsbegrepp för läkande tekniker som behandlar nervsystemet, kroppen,
det mentala, det känslomässiga och själen
för att skapa balans och läkning.​

Uråldrig läkekonst för den moderna människan

Energimedicin är välgörande vid symtomen som t ex stress, oro, tvivel, smärta, trötthet, tomhet,
kroppsliga besvär, relationsproblem, sorg, negativa mönster och situationer som upprepar sig.

 

Under behandlingen frigörs negativa energimönster och blockeringar ur ditt system,
flöde frigörs och du får en fördjupad kontakt med dig själv, din inre röst, den du är och vad du vill.

Om energimedicinsk behandling

 • Behandlingen inleds med samtal 

  Behandlingen inleds med samtal för att identifiera orsaker till blockeringar som skapar problem och olika symtom i ditt liv, på känslomässig, mental, fysisk och energimässig nivå.

 • Behandlingen löser upp energiblockeringar

  Under en session så går vi till själva grundorsaken på ett problem eller blockering . Genom att finna grunden så kan också orsaken  och blockeringar frigöras fullt ut och du blir fri från det som varit symtom på ett djupare problem i ditt liv. 

 • Frigör potential

  När blockeringar släpper så frigörs din kraft och energi och det skapas utrymme för dig att vara den du är, må bra och njuta av livet. Samtidigt stärker du kontakten med ditt inre. 
  Det gör att du frigör din egen potential.

 • Unik behandling

  Varje behandling är unik och utgår från vad just du behöver för att bli fri från begränsningar, negativa mönster och hämningar. Under behandlingen skapas en fördjupad kontakt med din känsla av den du är och med din inre röst. 

Var? Behandlingar genomförs på distans eller på Yogavayu, Nordmarksvägen 3 i Farsta Strand.

Studenter vid Skandinaviska Energimedicinskolan erbjuder elevsessioner till reducerat pris, läs mer om dem och få deras kontaktuppgifter här


“When all your energies are brought into harmony, your body flourishes. And when your body flourishes, your soul has a soil in which it can blossom in the world. These are the ultimate reasons for energy medicine—to prepare the soil and nurture the blossom.”​ Donna Eden